Oslo Lyttesenter tilbyr Tomatis – trening basert på den internasjonalt anerkjente Tomatis-metoden, som ble utviklet av den franske øre-nese-halslegen Alfred Tomatis på 1940-tallet. Flere hundre personer har gjennomgått Tomatis-trening ved Oslo Lyttesenter og det kan vises til meget gode resultater.
Metoden har vist seg meget effektiv for å forbedre:

• Lese – og skriveferdigheter
• Konsentrasjonsevne
• Oppmerksomhet
• Lære-evne
• Kommunikasjonsevne
• Språkvansker
• Tale-evne
• Lytte-evne

Metoden blir i dag praktisert ved over 100 sentre i mer enn 40 land.
Dersom du er interessert i å høre nærmere om metoden vennligst kontakt oss eller se www.tomatis.no eller Tomatis Development SA www.tomatis-group.com.

Oslo Lyttesenter