Tomatistreningen

Trening Treningen gjennomføres over 60 timer, oppdelt i tre perioder på 20 timer. Det er 3 – 6 ukers pause mellom hver periode. Hver trening er 2 timer.
Test og konsultasjoner I løpet av treningen vil du få minimum fem oppfølgingstester for å til-passe treningen og for å måle oppnådde resultater.

utredningstress