Stress – og konsentrasjonsvansker

TOMATIS-METODEN – ET TRENINGSTILBUD TIL PERSONER MED SYMPTOMER PÅ STRESS OG KONSENTRASJONSVANSKER

I dagens samfunn utsettes vi for en mengde inntrykk gjennom alle våre sanser. Hver enkelt person, stor som liten, har kapasitet til å ta imot og bearbeide en viss mengde sanseinntrykk. Når denne mengden overskrides over en lengre periode kan man til slutt havne i en situasjon som det tar lang tid å komme seg ut av.

Slik langvarig overeksponering for sanseinntrykk kan gi adferdsforstyrrelse og stressymptomer som uro, trøtthet, søvnproblemer og konsentrasjonsvansker, i tillegg til en rekke fysiske sykdommer som bla. høyt blodtrykk og hjerteproblemer. Hjernestress påvirker hele vår måte å fungere på som mennesker.

Typiske tegn på stressymptomer og konsentrasjonsvansker hos en person kan bla. være:

• Kommer ikke lenger med nye forslag og ideer
• Takker nei til sosiale aktiviteter
• Reagerer med sinne på små saker
• Har vanskeligheter med å konsentrere seg og få saker gjort
• Virker ofte trøtt og savner overskudd og arbeidsglede
• Har vanskeligheter med å fatte beslutninger

En av hoved-ideene i Tomatis-metoden er å utvikle, forbedre eller gjenvinne lytteevnen, minske ørets overfølsomhet for lyd, styrke sammenhengen mellom øret og stemmen og øke ferdigheter i kommunikasjon, både den aktive og den passive delen. Metoden innebærer at man ved hjelp av musikk som signalbehandles i det elektroniske øret, trener hjernen via hørselsorganene til mer korrekt å oppfatte, sortere og prioritere sanseinntrykk. Dette medfører bla. at hjernestresset minker. Metoden har vist seg meget effektiv for å forbedre:

• Evne til å tåle stress
• Konsentrasjonsevnen
• Energinivå
• Søvn
Oslo Lyttesneter