Om Oslo Lyttesenter

Oslo Lyttesenter ble etablert i 2003 og drives av Inger Ma Graff-Wang som er utdannet ballettpedagog ved Den norske Opera og spesialpedagog fra Universitetet i Oslo. Inger Ma har tatt tilleggsutdannelse innenfor Tomatis-metoden og er en av få sertifiserte Tomatis-konsulenter i Norge. Inger Ma arbeidet i 4 år som spesialpedagog på Berg Gård skole, som er tilknyttet barnenevrologisk seksjon, Rikshospitalet. Hun var der bla. ansvarlig for pedagogiske tester og utredninger innenfor nevropsykologisk team. Arbeidet bestod i hovedsak av tverrfaglig utredning med testing av barn og unge med lese-, skrive- og innlæringsvansker. I tillegg til testing og utredninger, veiledet hun også skoler og PP-tjenesten. Inger Ma har også undervist og veiledet studenter fra Spesialpedagogisk Institutt ved universitetet i Oslo. Hun er sertifisert for å ta anerkjente tester laget for å avdekke lærevansker, herunder skrive – og lesevansker og har flere kurs innen dikotisk lytting og mono/binevral – testing; HASK (hemisfærespesifikk auditiv stimulering og kartlegging) og har i tillegg en rekke kurs i anatomi og sansemotorikk.

Oslo Lyttesenter er Østlandets eneste sertifiserte Tomatis-senter

DSC_0087